AZ | RU

Əziz Əliyev-120

Nəşr ili: 2017

Nəşr yeri: Bakı


Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi

Müəllif: Mirzəzadə Reyhan

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı


Азиз Алиев и Дагестан

Müəllif: Абдулатипов Рамазан

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Махачкала


Əziz Əliyev: kataloq=Азиз Алиев: каталог

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı


Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı


Эриванская интеллигенция

Müəllif: Зейналов Аскер Мамед оглы

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Баку


İrəvan məktəbləri

Müəllif: Zeynalov Əsgər

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı


Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharıbəsində: məqalələr toplusu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı


Əziz Əliyev: böyük ömrün anları=Азиз Алиев: вехи большой жизни

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı


Национальная политика: творцы и исполнители

Müəllif: Зенькович Николай

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Москва


Историко-культурные и экономические связи народов Дагестана и Азербайджана: через прошлый опыт взгляд в ХХI век

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Махачкала


Əziz Əliyev - Odlar Yurdunun və dağlar diyarının iftixarı=Азиз Алиев - Гордость Страны Огней и края гор

Müəllif: Hidayət

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Bakı


Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk: I cild

Müəllif: Əbülfəz Bərəkət

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı


Naxçıvan ensiklopediyası: I cild

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Naxçıvan


Азиз Алиев - жизнь, государственная и политическая деятельность в Дагестане: 1942-1948 гг.

Müəllif: Ахмедов Шарафутдин Селимович

Nəşr ili: 2003

Nəşr yeri: Дербент


Азиз Мамед-Керимович Алиев, первый секретарь Дагестанского областного комитета ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны и послевоенного развития: общественно-политические взгляды

Müəllif: Гаджиев Адиль-Герей

Nəşr ili: 2001

Nəşr yeri: Махачкала


Азиз Алиев: эпоха, жизнь, личность

Müəllif: Талыблы Таир

Nəşr ili: 1999

Nəşr yeri: Баку


Azərbaycanın və Dağıstanın böyük oğlu=Великий сын Азербайджана и Дагестана

Nəşr ili: 1998

Nəşr yeri: Bakı


Алиев Азиз Мамедкеримович: годы работы в Дагестане: 1942 - 1948

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Махачкала


Əziz Əliyev: dövrü, həyatı, şəxsiyyəti

Müəllif: Talıblı Tahir

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Bakı


Воспоминания: об Азизе Алиеве

Nəşr ili: 1983

Nəşr yeri: Баку


Xatirələr: Əziz Əliyev haqqında

Nəşr ili: 1983

Nəşr yeri: Bakı


Copyright © 2017 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.
Tammətnli elektron nəşrdən istifadə zamanı istinad vacibdir.